Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-271 2021-06-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 3 d. Nr. T-271

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo  5 straipsnio 7 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. T-246 ,,Dėl Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės finansuojama paramos teikėjo lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Artūras Visockas  

______________

                                                                            

 

Dokumento priedai:
T-271 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią