Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-299 2021-07-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. T-299

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginį veiklos planą (toliau – Planas), patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti Plano Miesto urbanistinės plėtros programos (01) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Plano Kultūros plėtros programos (02) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeisti Plano Aplinkos apsaugos programos (03) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            4. Pakeisti Plano Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros  programos (04) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            5. Pakeisti Plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos (06) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            6. Pakeisti Plano Sporto plėtros programos (07) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            7. Pakeisti Plano Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            8. Pakeisti Plano Bendruomenės sveikatinimo programos (09) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            9. Pakeisti Plano Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

            10. Pakeisti Plano Savivaldybės veiklos programos (11) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

       

             

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas

______________

 

 

                                                                                                                                                             

Dokumento priedai:
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (6 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (7 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (7 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (8 PRIEDAS)
T-299 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią