Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-343 2021-08-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TIKSLINGUMO KONCESIJOS BŪDU ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO VALDYMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TIKSLINGUMO KONCESIJOS BŪDU

ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO VALDYMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS“

 

2021 m. rugpjūčio 5 d. Nr. T-343

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 3 straipsnio 10 dalimi, 14 straipsnio 9 dalimi, Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 28 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021‒2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) projektą „Šiaulių miesto Aukštabalio multifunkcinio komplekso valdymo modelio įgyvendinimas“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – užtikrinti kokybišką Šiaulių miesto gyventojų ir lankytojų bendrosios kultūros ugdymą, poilsio ir laisvalaikio organizavimą, pasirašyti su koncesininku, laimėjusiu koncesijos suteikimo procedūras, partnerystės sutartį, kurioje būtų nustatytos šios pagrindinės sąlygos:

1.1. Projektui taikomas VPSP būdas – koncesija;

1.2. partnerystės sutarties galiojimo laikotarpis – iki 5 metų;

1.3. Projekto apimtis ‒ Šiaulių miesto Aukštabalio multifunkcinio komplekso, esančio Jono Jablonskio g. 16, Šiauliuose (toliau ‒ Arena), ir Arenos teritorijos valdymas, administravimas, valymas ir priežiūra;

1.4. Šiaulių miesto savivaldybės  atlygis koncesininkui nenumatomas;

1.5. koncesininkui suteikiama teisė vykdyti komercines veiklas, susijusias su Arenos įveiklinimu, įskaitant renginių organizavimą, patalpų, automobilių stovėjimo aikštelės nuomą (subnuomą), reklaminių plotų nuomą, maitinimo organizavimą;

1.6. koncesininkui perduodamas nekilnojamasis turtas:

1.6.1. žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-0417-7760);

1.6.2. pastatas – Šiaulių miesto Aukštabalio multifunkcinis kompleksas (unikalus Nr. 4400-1139-8762);

1.6.3. kiti inžineriniai statiniai – aikštelė (unikalus Nr. 4400-1145-6123).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti koncesijos suteikimo konkursą, pasirašyti partnerystės sutartį su koncesininku, koncesijos konkurso laimėtoju ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Reginų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

______________

                                                           

 

Į pradžią