Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-351 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-351

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi, 27, 29 straipsniais, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 16 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus:

1. Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo 2020 metų įvykdymo ataskaitą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-351 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-351 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-351 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T-351 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T-351 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T-351 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią