Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-358 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-358

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 330 punktu, atsižvelgdama į Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-13 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, ir darbo grupės, nagrinėjančios teritorijų planavimo dokumentus, neatitinkančius nustatytų reikalavimų, 2021-07-27 posėdžio protokolą Nr. VAK-386, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Panaikinti, kaip neatitinkančius šiuo metu teritorijų planavimo dokumentams nustatytų reikalavimų (kriterijų, turinio), šiuos detaliuosius planus:

            1. Gytarių gyvenamojo rajono Šiauliuose I gyvenamojo mikrorajono II statybos eilės projektą (teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00039145).

            2. Individualios statybos kvartalo šalia Bačiūnų gatvės projektą (teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00037708).

            3. Individualios statybos kvartalo tarp Birutės, Sodo, Šaltalankių gatvių projekto koregavimą (teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00037697).

            4. Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rėkyvoje projektą (teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00037706).

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-358 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO (1 PRIEDAS)
T-358 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO (2 PRIEDAS)
T-358 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO (4 PRIEDAS)
T-358 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią