Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-353 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“

­­­herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-353

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ 2021-07-29 raštą Nr. 462/07 „Dėl pritarimo miesto autobusų įsigijimui“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pritarti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ įgyvendintų projektą „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

2. Pritarti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ iš projekto lėšų įsigytų 10 (dešimt) naujų dviašių hibridinių suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomų žemagrindžių vienaaukščių autobusų pagal Klimato kaitos programos priemonę „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

                                                                                                                                                    

Į pradžią