Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-361 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO AIDO G. 14C, ŠIAULIUOSE, REIKALINGO DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU ESAMAIS PASTATAIS – KIOSKAIS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO AIDO G. 14C, ŠIAULIUOSE, REIKALINGO DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU ESAMAIS PASTATAIS – KIOSKAIS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-361

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2021-07-26 teikimą Nr. TR-65(5.5E), Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. T-312 „Dėl žemės sklypo Aido g. 14C, Šiauliuose, reikalingo Dainų tako vientisumui užtikrinti, kartu su esamais pastatais – kioskais paėmimo visuomenės poreikiams“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią