Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-359 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-18 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (DAINŲ TAKE) PATVIRTINIMO“<br> PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-18 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (DAINŲ TAKE) PATVIRTINIMO“

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-359

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2021-07-26 teikimą Nr. TR-65(5.5E), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-18 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano sudedamosios dalies Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano koregavimo (Dainų take) patvirtinimo“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią