Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1505 2021-09-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. A-1438 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIKELIŠKĖS G. 67, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. A-1438 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIKELIŠKĖS G. 67, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugsėjo 14 d. Nr. A-1505

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi:

1. Laikaunetekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. A-1438 „Dėl žemės sklypo Pikeliškės g. 67, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

Į pradžią