Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1494 2021-09-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO <br> TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. A-1494

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės valdančiosios koalicijos 20192023 m. programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10  d. įsakymu Nr. A-1291 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdančiosios koalicijos 2019–2023 m. programos priemonių plano įgyvendinimo“:

1.         T v i r t i n u Socialinių kompetencijų ugdymo apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašą ir jo priedus (pridedama).

2.     P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymą  A-1458 ,,Dėl socialinių kompetencijų ugdymo apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1494 - DĖL SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-1494 - DĖL SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
A-1494 - DĖL SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
A-1494 - DĖL SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią