Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1512 2021-09-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,reprezentacinių dovanų perdavimo,

saugojimo ir eksponavimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Dovanos perdavimo akto forma)

 

DOVANOS PERDAVIMO AKTAS

 

____________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Dovanos pavadinimas

Dovanos apibūdinimas

Dovanos gavimo proga, vieta, laikas

Kiekis

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovaną perdavė _________________________       __________    _______________________

(pareigos)                              (parašas)                  (vardas, pavardė)

 

 

Dovaną priėmė _________________________         __________    _______________________

(pareigos)                              (parašas)                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią