Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1512 2021-09-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,reprezentacinių dovanų perdavimo,

saugojimo ir eksponavimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Dovanos vertinimo akto forma)

 

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. ____

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų vertinimo komisija,

sudaryta _______________________________________________________________ iš

(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

 

Komisijos pirmininko (-ės) _______________________________________________

Komisijos narių:         _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________,

 

įvertino

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vertės nustatymo šaltinis

Kiekis

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Dovana grąžinama / perduodama:

 

_________________________________________________________________________

(asmens pareigos, vardas, pavardė)

 

Pasiūlymai / pastabos dėl dovanos vertinimo, perdavimo saugoti, dovanos naudojimo, eksponavimo ir pan.:

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Dokumentai:

1.   Dovanos perdavimo akto kopija.

2.   Kiti (pagal poreikį).

___________________

Į pradžią