Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1512 2021-09-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Šiaulių miesto savivaldybės administracijos dovanų,

                                                                                                                                                    gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,

                                                                                                                                                         reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir

                                                                                                                                                         eksponavimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį

                                                                                                                                                               tvarkos aprašo 6 priedas

 

VEIKSMAI GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ

Darbuotojas perspėja asmenį apie jo daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, parodo, kad netoleruoja korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir asmeniui paaiškina, kad jis privalės informuoti atsakingą asmenįDarbuotojui siūlomas, žadamas, duodamas atlygis atitinka kyšio požymius arba provokuojama jį priimti                                                                                                          

Atsisako priimti ir daiktus, kurie nelaikytini dovanomis,Nepavyksta grąžinti daiktų juos palikusiam asmeniui (gali būti priimamas vienas iš šių sprendimų),1. Neteisėtas atlygis perduodamas labdarai,2. Neteisėtas atlygis sunaikinamas,3. Neteisėtas atlygis nuasmeninamas ir naudojamas bendroms Administracijos ir jos interesantų reikmėms,Darbuotojai visais atvejais žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu būdu nedelsdami privalo pranešti atsakingam asmeniui,Jei neteisėtas atlygis turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, Darbuotojas privalo informuoti teisėsaugos įstaigą,Atsakingas asmuo imasi veiksmų (Aprašo 38 p.),Registruoja faktą Neteisėto atlygio registre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią