Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1537 2021-09-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Pakeistas įsakymo tekstas:

2021 m. spalio 20 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo Nr. A-1703 redakcija

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 2021 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“,

n u r o d a u  bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – švietimo įstaiga), vadovams, kai ugdymo įstaigos klasėje nustatoma COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ugdymą organizuoti:

1. privalomoje izoliacijoje esantiems mokiniams nuotoliniu būdu, kai mažiausiai 80 proc. laiko ugdymas vykdomas sinchroniniu būdu;

2. besitestuojantiems, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių 9 priedas), ir  galimai imunitetą COVID-19 (koronaviruso infekcijai) ligai turintiems mokiniams kontaktiniu būdu:

2.1. persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 ligos simptomus):

2.1.1. prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis buvo patvirtintas teigiamu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) PGR metodo ar antigeno testo tyrimu;

2.1.2. prieš mažiau nei 60 dienų gavusiems  SARS-CoV-2 (2019-nCoV) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo teigiamą (išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina) atsakymą;

2.2. vakcinuotiems nuo SARS-CoV-2 pagal pilną schemą (praėjus 14 dienų po vakcinacijos).

3. ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, kai vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatyta tvarka, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui,  nustatomas  švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                              Antanas Bartulis

______________

 

                                                     

Į pradžią