Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1578 2021-09-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ KOVO 25 D. ĮSAKYMO Nr. A-388 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ KOVO 25 D. ĮSAKYMO Nr. A-388 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. A-1578

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-388 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

                                          

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-1578 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ KOVO 25 D. ĮSAKYMO Nr. A-388 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią