Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1593 2021-09-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS<br> DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-1537 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-1537

 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d.  Nr. A-1593

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,

p a k e i č i u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. A-1537 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo“ 2 punktą ir išdėstau jį taip:

„2. besitestuojantiems, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių 9 priedas), ir  galimai imunitetą COVID-19 (koronaviruso infekcijai) ligai turintiems mokiniams kontaktiniu būdu:

2.1. persirgusiems Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) (neatsižvelgiant į buvusius Covid-19 ligos simptomus):

2.2.1. prieš mažiau nei 210 dienų Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis buvo patvirtintas teigiamu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) PGR metodo ar antigeno testo tyrimu;

2.2.2. prieš mažiau nei 60 dienų gavusiems  SARS-CoV-2 (2019-nCoV) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo teigiamą (išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina) atsakymą;

  2.2. vakcinuotiems nuo SARS-CoV-2 pagal pilną schemą (praėjus 14 dienų po vakcinacijos);“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią