Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1604 2021-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO IEVŲ G. 9, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO IEVŲ G. 9, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. A-1604

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.  įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) 21 punktu ir atsižvelgdamas į prašymą organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, registruotą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje 2021 m. rugpjūčio 25 d., registracijos Nr. GP-1016 (prašymas įkeltas į Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą, paslaugos bylos Nr. ZSFP- 97138):

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti žemės sklypo Ievų g. 9, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas yra įsiterpusio valstybinės žemės sklypo ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu.

2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią