Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1608 2021-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ PAKARTOTINIŲ MEDELYNO SENIŪNIJOS SODO G. SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ PAKARTOTINIŲ MEDELYNO SENIŪNIJOS SODO G. SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d.  Nr. A-1608

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 33 straipsnio 1, 2 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės mero 2020 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. M-10 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaitijų ribų aprašo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-306 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais):

1. T v i r t i n u  Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 metų pakartotinių Medelyno seniūnijos Sodo g. seniūnaičio rinkimų (toliau – rinkimai) grafiką (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad balsavimas raštu bus vykdomas Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos darbo valandomis, adresu Birutės g. 40, Šiauliuose.

4. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyrių paskelbti rinkimų grafiką, patvirtintą šio įsakymo 1 punktu, Savivaldybės interneto svetainėje, Medelyno seniūnijos patalpose ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu Dvaro g. 81, 76298 Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-1608 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ PAKARTOTINIŲ MEDELYNO SENIŪNIJOS SODO G. SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią