Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1603 2021-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. A-1182 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MAŽOSIOS LIETUVOS G. 24 IR MAŽOSIOS LIETUVOS G. 26, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. A-1182 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ MAŽOSIOS LIETUVOS G. 24 IR MAŽOSIOS LIETUVOS G. 26, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. A-1603

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsniu ir siekdamas ištaisyti padarytą aiškią aritmetinę klaidą:

1. Keičiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A-1182 „Dėl žemės sklypų Mažosios Lietuvos g. 24 ir Mažosios Lietuvos g. 26, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ 1.12.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

1.12.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;“.

2. Įpareigoju:

2.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

2.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka informuoti žemės sklypų Mažosios Lietuvos g. 24 ir Mažosios Lietuvos g. 26, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatorių apie šio įsakymo priėmimą.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią