Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1617 2021-10-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBO ORGANIZAVIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBO ORGANIZAVIMO

 

2021 m. spalio 4 d. Nr. A-1617

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos Šiaulių departamento 2021-09-29 raštą Nr. (6-13 16.1.17.E)2-118499 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“,

n u r o d a u Šiaulių Dainų progimnazijos 1A klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. spalio 8 d. taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą, ugdymo procesą perorganizuojant į nuotolinį ugdymą.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                            Antanas Bartulis     

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią