Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TŠ-15-(1.10 E) 2021-10-05
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠVIETIMO, KULTŪROSIR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO 2021-09-21, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS

                                                                                                                                       

 

Sveiki, Informuojame, kad Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis vyks RUGSĖJO 21 D. (ANTRADIENĮ), 15:30 val. nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis - videokonferencinio ryšio platforma ZOOM.US [1]. Rugsėjo 21 d., valandą prieš komiteto posėdį, Jums el. laišku bus išsiųsta nuoroda prisijungimui prie konferencinio ryšio. Visų lauksime komiteto posėdyje.

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

Posėdis įvyks 2021-09-21 (ANTRADIENĮ) 15:30 val.

 

1.    (5) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467

2.    (6) Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-461

3.    (7) Dėl Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adreso pakeitimo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-462

4.    (8) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-470

5.    (9) Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo funkcijos, centralizuotai atliekamos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre, pavedimo vykdyti biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos centrui. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-471

6.    (10) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-476

7.    (11) Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-463

8.    (12) Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-464

9.    (23) Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-453

10.    (24) Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo švietimo įstaigoms. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-456

11.    (32) Dėl dailės kūrinio – mozaikos „Šiauliai“ nurašymo. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-474

12.    Kas už tai, kad nusišalinti balsuojant nuo 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

13.    Kas už tai, kad nenusišalinti balsuojant nuo 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

14.    (1) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469

15.    Kas už tai, kad nusišalinti balsuojant nuo 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

16.    Kas už tai, kad nenusišalinti balsuojant nuo 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

17.    (2) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-475

18.    (3) Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Vaida Kalasevičienė. TSP-451

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

 

Į pradžią