Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-497-(1.4 E) 2021-09-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                            Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2021 m.                   d. sprendimo Nr. T-

                                   priedas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠAS

 

 Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

1.

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

1

2.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*

4

3.

Kitas nematerialusis turtas

2

4.

Prestižas

5

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

5.

Pastatai

 

5.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoniniai; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

120

5.2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

90

5.3.

Tašytų rąstų pastatai

40

5.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

12

6.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

6.1.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

6.1.1.

   Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai

80

6.1.2.

   Metaliniai

40

6.1.3.

   Mediniai

15

6.1.4.

   Konteinerių aikštelės

15

6.1.5.

   Gatvės, šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, atraminės sienutės

20

6.1.6.

   Gatvių apšvietimo tinklai, šviesoforai

20

6.1.7.

   Elektros perdavimo oro linijos

20

6.1.8.

        Kapinių tvoros, kapinių takai

20

6.1.9.

   Lauko statiniai (sūpynės, žaidimų aikštelės ir kt.)

5

6.1.10.

   Kiti statiniai

20

6.2.

Melioracijos statiniai

40

6.3.

Sporto ir poilsio statiniai

 

6.3.1.

   Sporto įrenginių, aikščių, aikštelių danga

20

6.3.2.

   Stadionų tribūnos

20

6.3.3.

   Fontanai

20

6.3.4.

Žalieji ir grunto statiniai (žemės, smėlio)

5

7.

Mašinos ir įrenginiai

 

7.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

12

7.2.

Ginkluotė, ginklai ir karinė technika

15

7.3.

Medicinos įranga

8

7.4.

Apsaugos įranga

6

7.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

5

7.6.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

8

7.7.

Kitos mašinos ir įrenginiai

10

8.

Transporto priemonės

 

8.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

6

8.2.

Specialieji automobiliai

7

8.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

7

8.4.

Kitos transporto priemonės

5

9.

Baldai ir biuro įranga

 

9.1.

Baldai

12

9.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

5

9.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

7

9.4.

Kita biuro įranga

8

10.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

10.1.

Scenos meno priemonės

7

10.2.

Muzikos instrumentai

20

10.3.

Elektros aparatūra ir prietaisai

5

10.4.

Sporto ir kitas inventorius

5

10.5.

Informaciniai stendai**

5

10.6.

Skulptūros

5

10.7.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

5

10.8.

Specialieji drabužiai ir avalynė

3

10.9.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10

 

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

**Informacinių stendų, kurie yra statomi vykdant Europos Sąjungos projektus, nusidėvėjimo normatyvai sutampa su projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

 

________________

Į pradžią