Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-497-(1.4 E) 2021-09-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                   

                                                                               Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                           2021 m.                   d. sprendimo Nr. T-400

                                priedas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVAI  NORMATYVŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)

Nauji normatyvai

Pastabos

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

1.

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

1

1

 

2.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*

4

4

 

3.

Kitas nematerialusis turtas

2

2

 

4.

Prestižas

5

5

 

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

5.

Pastatai

 

 

 

5.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoniniai; perdangos ir denginiai – gelžbetonio gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

120

120

 

5.2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų,; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

90

90

 

5.3.

Tašytų rąstų pastatai

40

40

 

5.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

12

12

 

6.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

 

6.1.

Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai

 

 

 

6.1.1.

   Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens  akmeniniai

80

80

 

6.1.2.

   Metaliniai

40

40

 

6.1.3.

   Mediniai

15

15

 

6.1.4.

   Konteinerių aikštelės

15

15

 

6.1.5.

   Gatvės, šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, aikštelės, pėsčiųjų takai, atraminės sienutės

25

20

Suvienodinti su 6.1.10 „kiti statiniai“ normatyvu

6.1.6.

   Gatvių apšvietimo tinklai, šviesoforai

20

20

 

6.1.7.

   Elektros perdavimo oro linijos

27

20

Suvienodinti su 6.1.6

6.1.8.

 Kapinių tvoros, kapinių takai

20

20

 

6.1.9.

Lauko statiniai (sūpynės, žaidimų aikštelės ir kt.)

 

5

Pasiūlė centralizuota buhalterija

6.1.10.

   Kiti statiniai (tvoros, aikštelės, parkų takai, skverų takai, vandentiekio, šilumos tinklai, nuotekų tinklai, lietaus kanalizacija ir kt.)

20

20

Visi kiti statiniai (nenurodant kokie) nepaminėti 6.1.1–6.1.8 ir 6.2, 6.3

6.2.

Melioracijos statiniai

40

40

 

6.3.

Sporto ir poilsio statiniai

 

 

 

6.3.1.

   Sporto įrenginių, aikščių, aikštelių danga

20

20

 

6.3.2.

   Stadionų tribūnos

20

20

 

6.3.3.

   Fontanai

20

20

 

6.4.

Kiti statiniai

30

 

Kartojasi su 6.1.9

6.4.1.

Plastiko statiniai

25

 

Priskirtini prie  6.1.9

6.4.2.

6.3.4.

Žalieji ir grunto statiniai (žemės, smėlio)

5

5

Priskirti prie 6.3

7.

Mašinos ir įrenginiai

 

 

 

7.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

12

12

 

7.2.

Ginkluotė, ginklai ir karinė technika

15

15

 

7.3.

Medicinos įranga

8

8

 

7.4.

Apsaugos įranga

6

6

 

7.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

5

5

 

7.6.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

8

8

 

7.7.

Kitos mašinos ir įrenginiai

10

10

 

8.

Transporto priemonės

 

 

 

8.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

6

6

 

8.2.

Specialieji automobiliai

7

7

 

8.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

7

7

 

8.4.

Kitos transporto priemonės

5

5

 

9.

Baldai ir biuro įranga

 

 

 

9.1.

Baldai

12

12

 

9.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

5

5

 

9.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

7

7

 

9.4.

Kita biuro įranga

8

8

 

10.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

10.1.

Scenos meno priemonės

7

7

 

10.2.

Muzikos instrumentai

20

20

 

10.3.

Elektros aparatūra ir prietaisai

5

5

 

10.4.

Sporto ir kitas inventorius

5

5

 

10.5.

Informaciniai stendai**

5

5

 

10.6.

Skulptūros

5

5

 

10.7.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

5

5

 

10.8.

Specialieji drabužiai ir avalynė

3

3

 

10.9.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10

10

 

 

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

**Informacinių stendų, kurie yra statomi vykdant Europos Sąjungos projektus, nusidėvėjimo normatyvai sutampa su projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

 

 

_______________________________

Į pradžią