Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-463-(1.4 E) 2021-09-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021  m.                                                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29  punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl 20152024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių priimti Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

                     

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-463-(1.4 E) - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-463-(1.4 E) - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią