Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-467-(1.4 E) 2021-09-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m.                               d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.     Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatus (pridedama).    

2.     Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytus nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.     Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-341 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“.

4.     Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-467-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-467-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-467-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią