Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-487-(1.4 E) 2021-09-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                   

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

  DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO

 

2021 m.                      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ 3 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-793 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo pateikti, sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2021-09-14 posėdžio protokolas Nr. VAK-484), Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, sąrašą;

            1.2. Verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašą.

            2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

           

 

 

Savivaldybės meras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-487-(1.4 E) - DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
TSP-487-(1.4 E) - DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
TSP-487-(1.4 E) - DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (3 PRIEDAS)
TSP-487-(1.4 E) - DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią