Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-468-(1.4 E) 2021-09-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                         

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio       d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. dienos socialinės globos, teikiant integralią pagalbą asmens namuose, kaina – 7,70 Eur už vieną paslaugos valandą asmeniui.“

2.     Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. spalio 11 d.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-468-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią