Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-493-(1.4 E) 2021-09-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                             

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO

 

2021 m.                             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-373 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į  Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-09-13 protokolą VAK-481, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti skelbti Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos patikėjimo teise valdomos automobilių stovėjimo aikštelės (nekilnojamojo turto registre unikalus numeris Nr. 4400-5591-6977), esančios Pumpučių g. 19, Šiauliuose, 680,0 kv. m ploto dalies viešą nuomos konkursą.

2. Nustatyti, kad aikštelės:

            2.1. paskirtis ‒ automobilių statymas;

            2.2. pradinė mėnesio nuomos kaina už vieną kv. m ‒ 0,27 Eur (be PVM);

2.3. nuomos terminas ‒ vieneri metai.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-493-(1.4 E) - DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (1 PRIEDAS)
TSP-493-(1.4 E) - DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią