Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-484-(1.4 E) 2021-09-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2021 m. ___________ d. Nr. ___

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-475 „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL TRŪKSTAMŲ GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ (REZIDENTŲ) SKATINIMO DIRBTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE FINANSAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Pakeisti 1 punktu patvirtintą Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                          

 

 

Dokumento priedai:
TSP-484-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-484-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
TSP-484-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
TSP-484-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią