Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-489-(1.4 E) 2021-09-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Išrašas

                                                                                    

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, PATALPŲ IR STATINIŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

P R O T O K O L A S

 

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. VAK-419 

Šiauliai

 

     Posėdis įvyko 2021 m. rugpjūčio 5 d.

              Komisijos pirmininkas – Antanas Bartulis.

              Komisijos pirmininko pavaduotojai:

              Eduardas Bivainis, Vincas Urbonavičius.

              Komisijos sekretorė – Leta Petraitienė.

              Komisijos nariai: Ija Jencienė, Dalia Vietienė.

 

              DARBOTVARKĖ:

       1. Dėl moterų sporto klubo „GRADATIM“ prašymo.

       2. Dėl Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrijos prašymo.

                3. Dėl leidimo sudaryti nekilnojamojo turto panaudos sutartis tarp švietimo įstaigų (J. Janonio ir  S. Daukanto gimnazijos, Ragainės ir „Salduvės“ progimnazijos) ir Švietimo centro.

 4. Dėl Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo prašymo.

 5. Dėl Šiaulių klubo „Tarp savų“ prašymo.

 

             SVARSTYTA 3. Nekilnojamojo turto panaudos sutarčių tarp švietimo įstaigų ( J. Janonio ir  S. Daukanto gimnazijos, Ragainės ir „Salduvės“ progimnazijos) ir Švietimo centro sudarymas.

I. Jencienė informavo, kad Švietimo centras pateikė prašymą dėl nekilnojamojo turto sutarčių sudarymo su panaudos davėjais: J. Janonio gimnazija, S. Daukanto gimnazija, Ragainės progimnazija ir Salduvės progimnazija. Šios švietimo įstaigos savivaldybės nekilnojamąjį turtą valdo patikėjimo teise. Vadovaujantis 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo (toliau –Aprašas) 17 punktu – turto valdytojai patikėjimo teise valdomą savivaldybės nekilnojamąjį turtą gali perduoti kitiems asmenims (išskyrus trumpalaikę nuomą), panaudos ar kitokiu pagrindu tik gavę Savivaldybės tarybos sutikimą.

              Komisija, atsižvelgdama į Aprašą, sutinka, kad švietimo įstaigos pagal panaudos sutartį perduotų patikėjimo teise valdomą savivaldybės nekilnojamąjį turtą Švietimo centrui.

             NUTARTA. Rengti Tarybos sprendimo projektą. Leisti perduoti Švietimo centrui pagal panaudos sutartį penkeriems metams švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą:

             Juliaus Janonio gimnazijos pastatą-garažą (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 3670 pastatas pažymėtas plane 2H1/p, unikalus numeris 2985-0000-2020, patalpos indeksas Nr. 3, plotas 29,69 kv. m), esantį Tilžės g. 137, Šiauliuose;

             Simono Daukanto gimnazijos pastatą-garažą (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 3979 pastatas pažymėtas plane 5G1/p, unikalus numeris 2995-3002-5054,  plotas 65,48 kv. m ir pastatą-garažą (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 3979 pastatas pažymėtas plane 7G1/p, unikalus numeris 2995-3002-5076,  patalpos indeksas G-2, plotas 58,96 kv. m), esančius S. Daukanto g. 71, Šiauliuose;

             Ragainės progimnazijos pastatą-sandėlį-garažą (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 2318 pastatas pažymėtas plane 2H1/p, unikalus numeris 2996-2018-3021, patalpos indeksas Nr. 6,   plotas 41,60 kv. m), esantį Tilžės g. 85, Šiauliuose;

            „Salduvės“ progimnazijos pastatą-sandėlį (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 4896 pastatas pažymėtas plane 5I1/p, unikalus numeris 2995-8006-4054, plotas 102,40 kv. m), esantį K. Kalinausko g. 19, Šiauliuose.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                              Antanas Bartulis                          

 

 

 

 Komisijos sekretorė                                                                                                 Leta Petraitienė

 

 

 

            

Į pradžią