Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-43 2021-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

SUŠAUKIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. M-43

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.Sušaukiu2021 m. spalio 7 d. 13 val. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyks nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis, naudojantis konferencinio ryšio platforma „Zoom.us“.

2. N u r o d a u Tarybos ir mero sekretoriatui, likus ne mažiau kaip 30 minučių iki Tarybos posėdžio, išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių deklaruotais elektroniniais pašto adresais nuorodą prisijungimui prie Tarybos posėdžio.

3. S u d a r a u Tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

3.1.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-469;

3.2.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-475;

3.3.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-451;

3.4.  Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-495;

3.5.  Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, nustatymo. Tarybos sprendimo projektas TSP-487;

3.6.  Dėl pritarimo abipusiu šalių susitarimu nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1124. Tarybos sprendimų projektai TSP-488; TSP-498;

3.7.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-496;

3.8.  Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-467;

3.9.  Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-461;

3.10.   Dėl Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adreso pakeitimo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-462;

3.11.   Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo funkcijos, centralizuotai atliekamos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre, pavedimo vykdyti biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos centrui. Tarybos sprendimo projektas TSP-471;

3.12.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-476;

3.13.   Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-463;

3.14.   Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-464;

3.15.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-467 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-454;

3.16.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-484;

3.17.   Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Tarybos sprendimo projektas TSP-484;

3.18.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-465;

3.19.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-468;

3.20.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Globos centro veiklos organizavimo ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros finansavimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-468;

3.21.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-468;

3.22.   Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-497;

3.23.   Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ingrėja“ atleidimo / neatleidimo nuo negyvenamųjų patalpų Aušros al. 31, Šiauliuose, nuomos mokesčio. Tarybos sprendimo projektas TSP-483;

3.24.   Dėl susisiekimo infrastruktūros dviejų vietinės reikšmės kelių, rekonstruotų įgyvendinant projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, atlikus esminio pagerinimo darbus, perdavimo Šiaulių rajono savivaldybei. Tarybos sprendimo projektas TSP-482;

3.25.   Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės globos namams. Tarybos sprendimo projektas TSP-452;

3.26.   Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Tarybos sprendimo projektas TSP-453;

3.27.   Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo švietimo įstaigoms. Tarybos sprendimo projektas TSP-456;

3.28.   Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Tarybos sprendimo projektas TSP-493;

3.29.   Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Tarybos sprendimo projektas TSP-494;

3.30.   Dėl nekilnojamojo turto S. Daukanto g. 71, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Tarybos sprendimo projektas TSP-491;

3.31.   Dėl nekilnojamojo turto K. Kalinausko g. 19, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Tarybos sprendimo projektas TSP-489;

3.32.   Dėl nekilnojamojo turto Tilžės g. 85, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Tarybos sprendimo projektas TSP-490;

3.33.   Dėl nekilnojamojo turto Tilžės g. 137, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Tarybos sprendimo projektas TSP-492;

3.34.   Dėl viešojo tualeto perdavimo patikėjimo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dominija“. Tarybos sprendimo projektas TSP-479.

2021 m. spalio 7 d.,  Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. M-46 redakcija

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

Į pradžią