Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-406 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021  m. spalio 14 d. Nr. T-406

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29  punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl 20152024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

                      1. Patvirtinti Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programą (pridedama).

                      2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių priimti Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

                     

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-406 - DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią