Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-420 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-420

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-373 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į  Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-09-13 protokolą VAK-481, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti skelbti Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos patikėjimo teise valdomos automobilių stovėjimo aikštelės (nekilnojamojo turto registre unikalus numeris Nr. 4400-5591-6977), esančios Pumpučių g. 19, Šiauliuose, 680,0 kv. m ploto dalies viešą nuomos konkursą.

2. Nustatyti, kad aikštelės:

            2.1. paskirtis ‒ automobilių statymas;

            2.2. pradinė mėnesio nuomos kaina už vieną kv. m ‒ 0,27 Eur (be PVM);

2.3. nuomos terminas ‒ vieneri metai.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Visockas

______________

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią