Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-401 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-401

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių menų mokyklos nuostatus (pridedama).    

2. Įpareigoti Šiaulių menų mokyklos direktorių pasirašyti nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. T-452 „Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

 4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-401 - DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią