Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-402 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-402

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.          Pakeisti Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adresą „Gumbinės g. 18, LT-77166 Šiauliai“ į adresą „Stoties g. 11, LT-77156 Šiauliai“.

2.          Pakeisti Šiaulių jaunųjų technikų centro pavadinimą ir pavadinti jį Šiaulių techninės kūrybos centru.

3.      Patvirtinti Šiaulių techninės kūrybos centro nuostatus (pridedama).

4.     Įgalioti Šiaulių techninės kūrybos centro direktorių pasirašyti šio sprendimo 3 punktu patvirtintus Šiaulių techninės kūrybos centro nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

5.          Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo1.5 papunktį.

6.         Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 3 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-402 - DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią