Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-409 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-409

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 33 ir 34 straipsniu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 32 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Nustatyti:

1.1. maksimalų dienos socialinės globos asmens namuose išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydį – 8,50 Eur už valandą;

            1.2. maksimalius trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžius:

            1.2.1. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia – 1200 Eur per mėnesį;

            2022 m. vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-29 redakcija

 

1.2.2.      senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1400 Eur per mėnesį;

2022 m. vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-29 redakcija

 

1.2.3.      vaikams, likusiems be tėvų globos, – 1400 Eur per mėnesį;

2022 m. vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-29 redakcija

 

            1.2.4. vaikams su negalia ir sunkia negalia – 1200 Eur per mėnesį.

            2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-408 „Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią