Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-415 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INGRĖJA“NEATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, NUOMOS MOKESČIO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INGRĖJA“

NEATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, NUOMOS MOKESČIO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-415

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18  ir 26 punktais, atsižvelgdama į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021 m. rugsėjo 13 d. protokolą Nr. VAK- 481, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            Neatleisti uždarąją akcinę bendrovę „Ingrėja“ (įmonės kodas 303280382) nuo negyvenamųjų patalpų Aušros al. 31, Šiauliuose, nuomos mokesčio (980,44 Eur) mokėjimo laikotarpiu nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. imtinai.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią