Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-416 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS DVIEJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, REKONSTRUOTŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, ATLIKUS ESMINIO PAGERINIMO DARBUS, PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS DVIEJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, REKONSTRUOTŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, ATLIKUS ESMINIO PAGERINIMO DARBUS, PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-416

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 4 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.1 papunktį ir 56 punktus, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimą Nr. T-361 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-373 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“ pakeitimo“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“, uždarosios akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. rugpjūčio 14 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. SŽ-1079 ir į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-214 „Dėl užsakovo funkcijų perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Šiaulių rajono savivaldybei Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančio turto (susisiekimo infrastruktūros dviejų vietinės reikšmės rekonstruotų kelių su lietaus nuotekų tinklais (unikalus Nr. 4400-2609-4114 ir unikalus Nr. 4400-4430-2654) atliktus esminio pagerinimo darbus, kurių vertė 1 033 565,95 Eur.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą ir perduoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai visą su infrastruktūros rekonstrukcija susijusią dokumentaciją (statybos darbų žurnalus, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas, techninį projektą ir kt.).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią