Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-397 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-397

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ 3 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-793 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo pateikti, sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2021-09-14 posėdžio protokolas Nr. VAK-484), Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, sąrašą;

            1.2. Verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašą.

            2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-397 - DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
T-397 - DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią