Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-398 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1124

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1124 IR SANKCIJŲ TAIKYMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-398

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ (toliau – Investuotojas) 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1124 (toliau – Sutartis), į Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke komisijos 2020-09-14 protokolą Nr. VAK-485, į Investuotojo 2021-09-07 prašymą Nr. G-7298 (registracija DVS „Avilys“), į tai, kad Investuotojas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.1–8.2 papunkčiuose, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Pritarti, kad abipusiu šalių susitarimu (pridedama) jame numatytomis sąlygomis būtų nutraukta Sutartis.

2.     Nepritarti Investuotojo prašymui netaikyti Sutartyje numatytų sankcijų ir taikyti Sutarties 15 punkte nustatytą atsakomybę bei reikalauti, kad Investuotojas per 1 mėnesį nuo papildomo susitarimo dėl Sutarties nutraukimo šalių susitarimu įsigaliojimo dienos sumokėtų valstybinės žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės sklypą (toliau – mokestis) adresu: Aerouosto g. 1, Šiauliai (sklypo A dalis, sklypo plotas – 1,638 ha), už laikotarpį nuo Sutarties ir Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo iki Sutarties ir Žemės nuomos sutarties nutraukimo (mokesčio dydis – 1 926,29 Eur).

3.     Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą susitarimą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-398 - DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1124 (PRIEDAS)
Į pradžią