Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1689 2021-10-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ, PLANUOJAMŲ SKIRTI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FUTBOLO IR KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, APSKAIČIAVIMO 2022 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ, PLANUOJAMŲ SKIRTI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FUTBOLO IR KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, APSKAIČIAVIMO 2022 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 18 d.  Nr. A-1689

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T-406 „Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“:

 t v i r t i n u Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto Futbolo ir Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programų vykdytojams, apskaičiavimo 2022 metais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Antanas Bartulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-1689 - DĖL MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ, PLANUOJAMŲ SKIRTI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FUTBOLO IR KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, APSKAIČIAVIMO 2022 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-1689 - DĖL MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ, PLANUOJAMŲ SKIRTI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FUTBOLO IR KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, APSKAIČIAVIMO 2022 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią