Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-479 2021-12-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-406 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-406 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. T-479

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1.      Pakeisti 3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.6. Savivaldybės valdomos įmonės valdymo organai – kolegialaus valdymo organas (valdyba) (jeigu ji sudaroma) ir vienasmenis valdymo organas (įmonės vadovas).“

2.      Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į Ekonomikos ir investicijų skyriaus išvadas, ar Savivaldybės valdoma įmonė pasiekė, iš dalies pasiekė ar nepasiekė jai nustatytų tikslų, teikia rekomendacijas Savivaldybės valdomai įmonei, kaip siekti geresnių rezultatų, ir Savivaldybės valdomos bendrovės valdybai (jeigu ji sudaroma) dėl vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo. Savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacijoms taikoma taisyklė: „Laikykis arba paaiškink“, pagal kurią nukrypimas nuo rekomendacinio pobūdžio nuostatų galimas, kai to objektyviai reikia, ir kiekvienas nukrypimas turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas atitinkamo Savivaldybės valdomos įmonės organo.

3.      Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Pasibaigus Savivaldybės valdomos įmonės vadovo pirmajai kadencijai, Savivaldybės valdomos bendrovės valdyba (jeigu ji sudaroma), Savivaldybės administracijos direktorius (jeigu valdyba nesudaroma), o savivaldybės įmonės atveju – Savivaldybės administracijos direktorius įvertina praėjusių 5 metų laikotarpio įmonės veiklos rezultatus ir svarsto, ar Savivaldybės valdomos įmonės vadovas tinkamai atliko savo pareigas ir ar gali būti skiriamas (renkamas) antrajai kadencijai.“

4.      Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Sprendimas dėl Aprašo 20 punkte nurodytos poveikio priemonės taikymo turi būti priimtas likus 3 mėnesiams iki Savivaldybės valdomos įmonės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos. Pasibaigus antrajai kadencijai, Savivaldybės valdomos bendrovės valdyba (jeigu ji sudaroma), Savivaldybės administracijos direktorius (jeigu valdyba nesudaroma), o savivaldybės įmonės atveju – Savivaldybės administracijos direktorius atšaukia Savivaldybės valdomos įmonės vadovą iš pareigų.

5.      Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Informacija apie Savivaldybės valdomas įmones privalo būti pasiekiama visuomenei (skelbiama šių Savivaldybės valdomų įmonių interneto svetainėse). Informacija pateikiama vienoje vietoje, kad ją rasti būtų patogu ir nesudėtinga.“

6.      Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Už Aprašo nuostatų vykdymą atsakingi Savivaldybės valdomų įmonių valdymo organai.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią