Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-2136 2021-12-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE <br> PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE

PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. A-2136

                                                                           Šiauliai      

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14  d. sprendimo Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ 2 punktą ir Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktą:

1. T v i r t i n u Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 metais  įgyvendinti konkurso nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
A-2136 - DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią