Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris t-3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-02-10
Posėdžio data 2017-02-10 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo. 6615_1_NR_spr_proj_mero_pavaduotojo 6616_2_NR_aisk_ras_spr_proj_del_mero_pavad_skyr Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-41-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-44-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ IŠ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (Nr. TSP-4-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ IŠ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (Nr. TSP-5-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“ DALININKO TEISES IR KAPITALĄ (Nr. TSP-3-(1.15)) Kristina Šmidtienė ir Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-6-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-321 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-7-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2017 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-28-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-8-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ,,ALKOHOLIO BEI KITŲ PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS, GYDYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS TOBULINIMAS“ 6617_1_sprend_del_pritar_dalyv_igyv_proj 6618_2_aisk_r_del_pritar_dalyv_igyv_proj Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-10-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-444 ,,DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-34-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-11-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. 6619_1_spr_proj_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimo 6620_2_spr_proj_lygin_var_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimoTaisytas 6621_3_spr_proj_1_pried_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimo 6622_4_aiskin_rastas_del_Sav_vies_bibliotekos_nuost_patvirtinimo Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-224 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEPLANUOTOMS KULTŪROS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-13-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TARPTAUTINIO FOLKLORO KONKURSO-FESTIVALIO "SAULĖS ŽIEDAS" ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO (Nr. TSP-31-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ŠIAULIŲ MIESTO TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-35-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS IR LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-15-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-16-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-32-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-17-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-18-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-19-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERRDAVIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJAI (Nr. TSP-20-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-21-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ (Nr. TSP-22-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI (Nr. TSP-23-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KELTUVŲ IR LAIPTŲ KOPIKLIŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-24-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PAGELUVIO GELBĖJIMO STOTIES PASTATO PERĖMIMO IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI (Nr. TSP-25-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 170, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-26-(1.15)) Irena Krugiškienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ (Nr. TSP-40-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-30-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ŠIAULIŲ MIESTE SCHEMOS PATVIRTINIMO 6629_1_spr_proj_del_elektromobiliu_ikrovimo_prieigu_Siauliu_m_schemos_patvirtinimo 6630_2_spr_proj_priedas_del_elektromobiliu_ikrovimo_prieigu_Siauliu_m_schemos_patvirtinimo 6631_3_aisk_r_del_elektromobiliu_ikrovimo_prieigu_Siauliu_m_schemos_patvirtinimo Rasa Budytė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 6623_1_del reglamento pakeitimo 6624_2_del reglamento pakeitimo_lyginamasis variantas 6625_1_Alternatyva_Sprendimo projektas_del reglamento 6626_2_Alternatyva_Aisk rastas del reglamento 6627_3_Alternatyva_lyginamasis var_del reglamento 6628_4_Teisininku isvada Vilma Strupienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL GIEDRĖS MENDOZOS HERREROS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ (Nr. TSP-36-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PAVEDIMO MARTYNUI ŠIURKUI LAIKINAI EITI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-38-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-27-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PAVEDIMO MARTYNUI ŠIURKUI LAIKINAI EITI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-38-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-39-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-360 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-47-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.