Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 09-1
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-09-07 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-376-(1.15)) Artūras Visockas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO MARIJAUS VELIČKOS SKYRIMO 7794_1_NR_spr_proj_del_siauliu_miesto_sav_adm_direk_pavad_Marijaus_Velickos_skyrimo 7795_2_NR_aisk_rast_del_siauliu_miesto_sav_adm_direk_pavad_Marijaus_Velickos_skyrimo 7796_Siulymas_Administ_direktoriaus 7797_Teikimas_Mero Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. TSP-368-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7966_1_spr_proj_del_2017_2019_SVP_patvirt_pakeitimo 7967_2_spr_proj_pried_01_programa_1b 7968_2_spr_proj_pried_02_programa_1b 7969_2_spr_proj_pried_03_programa_1b 7970_2_spr_proj_pried_04_programa_1b 7971_2_spr_proj_pried_05_programa_1b 7972_2_spr_proj_pried_06_programa_1b 7973_2_spr_proj_pried_07_programa_1b 7974_2_spr_proj_pried_08_programa_1b 7975_2_spr_proj_pried_09_programa_1b 7976_2_spr_proj_pried_10_programa_1b 7977_2_spr_proj_pried_11_programa_1b 7978_2_spr_proj_pried_Siauliai_veiklos_kontekstas 7979_2_spr_proj_pried_01_programa_1c 7980_2_spr_proj_pried_01_programa_1c_lyg_var 7981_2_spr_proj_pried_02_programa_1c 7982_2_spr_proj_pried_02_programa_1c_lyg_var 7983_2_spr_proj_pried_03_programa_1c 7984_2_spr_proj_pried_03_programa_1c_lyg_var 8004_2_spr_proj_pried_04_programa_1c 8005_2_spr_proj_pried_04_programa_1c_Lyg_var 8008_2_spr_proj_pried_06_programa_1c 8009_2_spr_proj_pried_07_programa_1c 8010_2_spr_proj_pried_07_programa_1c_lyg_var 8011_2_spr_proj_pried_08_programa_1c 8012_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var 8013_2_spr_proj_pried_09_programa_1c 8014_2_spr_proj_pried_09_programa_1c_lyg_var 8017_2_spr_proj_pried_11_programa_1c 8018_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var 7936_2_spr_proj_pried_05_programa_1c (002) 7937_2_spr_proj_pried_05_programa_1c_lyg_var (002) 7938_2_spr_proj_pried_10_programa_1c (002) 7939_2_spr_proj_pried_10_programa_1c_lyg_var (003) 7945_Frakcijos Uz Siaulius pasiulymas del strateginio veiklos plano 7951_3_sprendimo_projekto_del 2017_2019_SVP_patvirtinimo_aiskinamasis_rastas (1) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-377-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL 2016 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-358-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-140 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-347-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-348-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-260 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-350-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO (Nr. TSP-357-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. TSP-353-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO (Nr. TSP-355-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-291 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7965_NR__1_spr_projek_materialiojo_turto 7967_NR_4_spr_projek_papildoma_medžiaga 7968_4_spr_projek_papildoma_medžiaga_dėl_materialiojo-turto_panaudos_tvarkos_aprašo_pakeitimo_ 7943_3_aisk_rast_panaudos_tvarkos_apraso_tvirtinimo_pakeitimo Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-382-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 7960_1_sprendimo_projektas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta 7961_2_aiskinamasis_rastas_del_zm_atleidimo_E_D_nuasmeninta Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-140 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-359-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-367-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-361-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS 7961_NR1_spr_proj_del_gyvenamuju_patalpu_panaudos NR 7962_NR2_aisk_r_del_gyvenamuju_patalpu_panaudos 7963_NR-1_spr_del_gyvenamuju_patalpu 7964_NR_2_aisk_rast_del_gyvenamuju_patalpu Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-383-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL DALYVAVIMO VšĮ „MŪSŲ DRAUGAS“ VYKDOMAME PROJEKTE „SOCIALINĖS RIZIKOS GRUPĖS VAIKŲ GEROVĖS KĖLIMAS ŠIAULIŲ M. IR ŠIAULIŲ RAJ. SAVIVALDYBĖSE“ (Nr. TSP-384-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-371-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-372-(1.15)) Daina Kinčinaitienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-277-(1.15)) Eugenija Vaičaitytė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-266-(1.15)) Danguolė Dargienė, papildoma pranešėja - Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO 7922_1_sprendimo_projektas_del_klasiu_skaiciaus_pakeitimo 7923_2_Nauja_redakcija_del_klasiu_skaiciaus 7924_3_spr_proj_pried_del_klasiu_skaiciaus_pakeitimo_lyginamasis_variantas 7925_4_aisk_rast_del_klasiu_skaiciaus_pakeitimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-352-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ, PROFESINIO RENGIMO CENTRO BEI VERSLO ĮMONIŲ STEAM IR INOSTARTPROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-369-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL INŽINERIJOS IR INFORMATIKOS MOKSLŲ KRYPTIES STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 7944_1_spr_proj_del_inzinerijos_ir_informatikos_mokslu_studiju_paramos_skyrimo_tvarkos_apraso_patvirtinimo 7945_NR_2_spr_proj_pried_1_inzinerijos_ir_informatikos_mokslu 7946_3_aisk_rast_del_inzinerijos_ir_informatikos_mokslu_krypties_studiju_paramos_skyrimo_tvarkos_apraso_patvirtinimo 7947_4_ antik_vert_del_inzinerijos_ir_informatikos_mokslu_krypties_studiju_paramos_skyrimo_tvarkos_apraso_patvirtinimo 7948_5_posedzio_protokolas Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS STEIGIMO (Nr. TSP-380-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJOS LIKVIDAVIMO 7962_NR_1_spr_proj_del_Siauliu_futbolo_akademijos 7963_2_aisk_rast_del_Siauliu_futbolo_akademijos_likvidavimo 7964_3_Redos_Mockienės_sutikimas_eiti_likvidatoriaus_pareigas_BĮ_Siaulių_futbolo_akademijoje Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO 7949_NR_1_spr_proj_del_kulturos_ir_sporto_remimo_skatinimo 7950_NR-2_ spr_proj_mokesciu_lengvatu 7951_3_prasymas_del_atleidimo_nuo_mokesciu_doc 7952_NR_4_aisk_rast_del_kulturos_ir_sporto_remimo_skatinimo 7944_Frakcijos Uz Siaulius Alternatyva _2_spr_proj_del_kulturo_ir_sporto_projektu_remimo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ „ATŽALYNAS“, „DUBYSA“ IR „KLEVAS“, ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO, ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“, ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-378-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „GODA“ ESAMO PASTATO (ŽALGIRIO G. 3) ATNAUJINIMAS IR PRIESTATO STATYBA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-349-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,PUTOKŠNIS“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU (Nr. TSP-363-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ (Nr. TSP-364-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS Į RĖKYVOS EŽERĄ ĮRENGIMAS, ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-365-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „RĖKYVOS EŽERO PAKRANTĖS PRITAIKYMAS JĖGOS AITVARŲ IR BURLENČIŲ TURIZMO REIKMĖMS“ 7953_Sprendimo_projektas_Dėl_pritarimo_įgyvendinti_projekta 7954_NR_aisk_rast_ del_ projekto_rekyvos_ezero_pakrante 7955_RAstas del pritarimo igyvendinti projekta Rekyvos ezere Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Kiti klausimai 7802_Del savivaldybes turto panaudos 7957_Del teikimo ivykdymo termino pratesimo 7958_Del teikimo ivykdymo termino pratesimo

Įtrauktas į darbotvarkę
40 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. DĖL DALYVAVIMO EUROPOS FUTBOLO ASOCIACIJOS (UEFA) MOTERŲ FUTBOLO ČEMPIONŲ LYGOS VARŽYBOSE. 7947_1_spr_proj_del_dalyvavimo_Europos_futbolo_asociacijos_UEFA_moteru_futbolo_cempionu_lygos_varzybose 7948_2_aisk_rast_del_dalyvavimo_Europos_futbolo_asociacijos_UEFA_moteru_futbolo_cempionu_lygos_varzybose 7949_Moteru_futbolo_klubo_prasymas_skirti_lesu Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.