Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10-1
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-10-29
Posėdžio data 2015-10-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-374 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-320-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-290-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-291-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-292-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 M. VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-323-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-275 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-326-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-322-(1.15)) Vida Lašinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-293-(1.15)) Rima Jankienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-294-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO (Nr. TSP-295-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-296-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-297-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-298-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-209 ,,DĖL UGDYMO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-299-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“ ĮKAINIAMS (Nr. TSP-300-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-301-(1.15)) Gintaras Jasiūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-321-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-302-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-303-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-304-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-305-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-306-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (Nr. TSP-307-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI (Nr. TSP-308-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. TSP-309-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO (Nr. TSP-310-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (Nr. TSP-311-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-312-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-313-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAINŲ G. 7, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-314-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 48, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-315-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE (Nr. TSP-316-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-393 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-317-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS (Nr. TSP-318-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-319-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖLŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-324-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DĖL TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL VIETŲ LAUKO KAVINĖMS ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO (Nr. TSP-328-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITAI (Nr. TSP-327-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Kiti klausimai.

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
41 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-349 "DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-331-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ (Nr. TSP-330-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015 M. PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-329-(1.15)) Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.