Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6-1
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-06-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-179-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖLŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-116 ,,DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ NUSTATYMO, ADMINISTRAVIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-194-(1.15)) Irmina Volskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖLSAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI (Nr. TSP-176-(1.15))

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PASTATO KRYMO G. 1, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-190-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-174-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ IR AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-193-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL NEKILNOJAMOJO OBJEKTO AIDO G. 16A, ŠIAULIUOSE, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. TSP-175-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-200-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL KAPŲ GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-170-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ VIDURINĖS MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-183-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ VIJOLIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-184-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-177-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-337 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-178-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-172-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų trumpalaikės socialinės globos kainos nustatymo 1828_1_sprendimo_projektas_globos_namu_trumpalaikes_soc_globos_kaina 1829_2_aiskinamasis_rastas_globos_namu_trumpalaikes_soc_globos_kaina 1830_3_aiskinamojo_rasto_priedas_trumpalaikes_soc_globos_kainos_skaiciavimas 1831_4_antikorupcinis_ vertinimas_globos_namu_trumpalaikes_soc_globos_kaina Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO (Nr. TSP-171-(1.15)) Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-119 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-191-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO SKYRIMO (Nr. TSP-192-(1.15)) Domas Griškevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-182-(1.15)) Vitalis Lebedis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-181-(1.15)) Vitalija Pelenienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-196-(1.15)) Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 – 2020 M. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-185-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (Nr. TSP-186-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ, TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-187-(1.15)) Romanas Kančauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-128 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-173-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo ketinimų protokolui ir įgaliojimo jį pasirašyti su UAB „Sedaras“. 1909_Tsp-202--tarybos sprendimas_Sedaras 1910_Tsp-202p1--Aiskinamasis rastas_Sedaras 1911_Tsp-202p2--Sklypo_planas_galutinis_Sedaras_Lietmeta_tarybai 1912_Tsp-202p3--Antikorupcinio vertinimo lentelė Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 26. Dėl pritarimo ketinimų protokolui ir įgaliojimo jį pasirašyti su UAB „Lietmeta“ 1913_Tsp-201--tarybos sprendimas_Lietmeta 1914_Tsp-201p1--Aiskinamasis rastas_Lietmeta 1915_Tsp-201p2--Sklypo_planas_galutinis_Sedaras_Lietmeta_tarybai 1916_Tsp-201p3--Antikorupcinio vertinimo lentelė Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 27. Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių pramoninio parko investicijų sutartį tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Scania Lietuva“. 112_tarybos-sprendimas-scania 113_aiskinamasis-scania 114_antikorupcinio-vertinimo-lentele 115_galutinis-planas-scania 1917_Tsp-203--Tarybos sprendimas Scania 1918_Tsp-203p1--aiškinamasis Scania 1919_Tsp-203p2--Galutinis%20planas-scania 1920_Tsp-203p3--Invest sutartis (1) 1921_tsp-203p4--Sutarties pavyzdys (1) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-188-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI 121_2_aiskinamasis_rastas 122_3_priedas_prie_aiskinamojo_rasto_ketinimu_protokolas 123_4_priedas_prie_aiskinamojo_rasto_ketinimu_protokolas_priedas 124_5_priedas_prie_aiskinamojo_rasto_peronas-2014-02 125_6_antikorupcinis_vertinimas_del_pritarimo_susitarimui 126_1_sprendimo_projektas_del_pritarimo_susitarimui Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymo“ pakeitimo (Nr. TSP-189-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE, KONTROLIUOJAMOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE IR ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-195-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ IR MIKROAUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-198-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-283 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO ĮSTEIGIMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VADOVO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-197-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO IR PRISIJUNGIMO PRIE GEROS VERSLO PRAKTIKOS, ĮVEDANT EURĄ, MEMORANDUMO (Nr. TSP-199-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M.LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-300 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO VYSTYMO PAKEITIMO" (Nr. TSP-135-(1.15)) Aurimas Nausėda
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Kiti klausimai. 1834_Kiti--Teikimas 1907_Kiti2--Teikimas2 1908_Kiti3--Teikimas3

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
38 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014–2015 MOKSLO METAIS PAKEITIMO (Nr. TSP-204-(1.15)) Gintaras Karalevičius, Artūras Kulikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MECHANIKA“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ MOKĖJIMO (Nr. TSP-205-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.