Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 02-3
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-02-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO (Nr. TSP-65-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (Nr. TSP-66-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Giedrės Mendozos Herreros atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. 6738__1_spr_del_G.Mendozos_atleidimo 6739__2_aisk_rast_del_G.Mendozos_atleidimo 6740_Del tarybos sprendimo projekto Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Martyno Šiurkaus atleidimo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. 6701_1_del_M.Surkaus_atleidimo 6702_2_aisk._rast_del_M.Surkaus_atleidimo Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pavedimo laikinai eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. 6703_1_del_pavedimo_laikinai_eiti_administracijos_direktoriaus_pareigas 6704_2_ais_rast_del_pavedimo_laikinai_eiti_administracijos_direktoriaus_pareigas Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ARVYDO UŠECKO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-63-(1.15)) Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 6772_1_sprendimo_projektas_del_2017_2019_SVP_patvirtinimo 6773_2_sprendimo_projekto_del 2017_2019_SVP_patvirtinimo_aiskinamasis_rastas (1) 6774_4_sprendimo_projekto_priedas_01_programa_1c_lyg_var. 6775_4_sprendimo_projekto_priedas_01_programa_1c_tarybai 6776_4_sprendimo_projekto_priedas_02_programa_1c_lyg_var. 6777_4_sprendimo_projekto_priedas_02_programa_1c_tarybai 6778_4_sprendimo_projekto_priedas_03_programa_1c_tarybai 6779_4_sprendimo_projekto_priedas_04_programa_1c_tarybai 6780_4_sprendimo_projekto_priedas_05_programa_1c_lyg_var. 6781_4_sprendimo_projekto_priedas_05_programa_1c_tarybai 6782_4_sprendimo_projekto_priedas_06_programa_1c_tarybai (2) 6783_4_sprendimo_projekto_priedas_07_programa_1c_lyg_var. 6784_4_sprendimo_projekto_priedas_07_programa_1c_tarybai (2)_ 6785_4_sprendimo_projekto_priedas_08_programa_1_c_lyg_var. 6786_4_sprendimo_projekto_priedas_08_programa_1_c_tarybai 6787_4_sprendimo_projekto_priedas_09_programa_1c_lyg_var. 6788_4_sprendimo_projekto_priedas_09_programa_1c_tarybai 6789_4_sprendimo_projekto_priedas_10_programa_1c_lyg_var. 6790_4_sprendimo_projekto_priedas_10_programa_1c_tarybai 6791_4_sprendimo_projekto_priedas_11_programa_1c_lyg_var. Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-70-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 48, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-48-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. TSP-49-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-50-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES (Nr. TSP-51-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-52-(1.15)) Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-69 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-53-(1.15)) Aušra Gailiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-54-(1.15)) Eglė Bružienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais. 6690_1_spr_proj_del_klasiu_skaiciaus_nustatymo 6691_2_spr_proj_pried_1_del_klasiu_skaiciaus_nustatymo 6692_3_spr_proj_pried_2_del_klasiu_skaiciaus_nustatymo 6693_4_aisk_rast_del_klasiu_skaiciaus_nustatymo 6694_5_antik_vert_del_klasiu_skaiciaus_nustatymo Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-356 „DĖLVAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-56-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL 2017 METAIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ 6 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS TENKINTI PASKIRSTYMO (Nr. TSP-57-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-58-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-59-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-64-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose laikotarpį. 6746_NR_sprend_proj_del sutikimo pratesti globos namuose laikotarpi 6747_2_aiskinamasis  rastas_sutikimas_pratesti_gyvenimo_laikotarpi_Norkui Edita Čičelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. 6768_1_spr_proj_del_ gatviu_pavadinimu_suteikimo_2 6769_2_spr_proj_del_gatviu_pavadinimu_suteikimo_ aisk 6770_4_a_vert_del_gatvių_pavadinimu_suteikimo 6771_Pavadinimu_suteikimo_gatvems_priedas Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-62) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-67-(1.15)) Vilma Strupienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Kiti klausimai. 6735_Teikimas Tarybai 6736_Reikalavimas 1 6737_Reikalavimas 2

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Papildomas klausimas 1. Dėl Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus Valerijaus Belovo atleidimo. 6736_1_spr_proj_del_siauliu_plaukimo_mokyklos_direktoriaus_atleidimo 6737_2_aisk_r_del_siauliu_plaukimo_ mokyklos_direktoriaus_atleidimo 6738_Del Valerijaus Belovo darbo drausmes pazeidimo Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Papildomas klausimas 2. Dėl pavedimo Giedrei Mendozai Herrerai laikinai eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. 6739_1_spr_proj_del_pavedimo_Mendozai_dir_par 6740_2_aisk_ras_del_pavedimo_Mendozai_dir_par Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Papildomas klausimas 3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. 6741_1_spr_proj_Del_komitetu_pakeitimo 6742_2_aiskinamasis_rastas_komitetu pakeitimui 6743_3_lyg_variantas_komitetu_pakeitimui Mindaugas Bilius
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Papildomas klausimas 4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų. 6744_1_spr_del_2mero_pavaduotoju po A.Rinkevicienes derinimo 6745_2_aisk_rast_del_2mero _pavaduotoju Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.