Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2016-06-30
Posėdžio data 2016-06-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-336-(1.15)) Daiva Kerutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-281-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-282-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-283-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO UAB „BUSTURAS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-284-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-285-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ŠIAULIŲ TURGUS" DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-286-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBURIO KNYGYNAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-287-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BENDRABUTIS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-288-(1.15)) Gediminas Kutelis, papildoma pranešėja - Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO UAB PABALIŲ TURGAUS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-289-(1.15)) Žydrūnas Augustinas, papildoma pranešėja - Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-290-(1.15)) Rūta Stankuvienė. papildoma pranešėja - Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2016 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO (Nr. TSP-291-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO (Nr. TSP-292-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-293-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ TURGUS“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS REORGANIZAVIMUI (Nr. TSP-294-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-338-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-295-(1.15)) Kristina Šmidtienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, IŠSKYRUS ATSKIRAI SURINKTAS BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIAS ATLIEKAS, PRIĖMIMO IR APDOROJIMO ĮKAINIO (Nr. TSP-296-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ŠIAULIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-297-(1.15)) Andrius Androsovas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-298-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-299-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-300-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-301-(1.15)) Irena Kiurienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-302-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-303-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-304-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-305-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-306-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS IŠVADOS RENGIMO IR KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-307-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS ŠIAULIŲ MIESTE“ (Nr. TSP-308-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „APLINKOS RIZIKOS VALDYMO SISTEMOS GERINIMAS LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE“ (Nr. TSP-309-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS GERINIMAS ŠIAULIŲ IR JELGAVOS MIESTUOSE“ (Nr. TSP-310-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSIŠKAS JAUNIMO ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ GERINIMAS VERSLUMUI SKATINTI IR KONKURENCINGUMUI DARBO RINKOJE DIDINTI PASIENIO REGIONE“ (Nr. TSP-311-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ MODERNIZAVIMAS IR SISTEMŲ PLĖTRA PASIENIO REGIONE“ (Nr. TSP-312-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SAVIVALDYBES JUNGIANČIOS TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ REGIONE“ (Nr. TSP-313-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „TARPTAUTINIS KULTŪROS TURIZMO KELIAS „BALTŲ KELIAS“ (Nr. TSP-314-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-358 „DĖL PRITARIMO 2014–2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOSIOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. TSP-315-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJOJI RŪTA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ (Nr. TSP-316-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL UAB „SPORTO INVESTICIJOS“ FILIALO PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU (Nr. TSP-317-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO AKTUALIZAVIMAS“ (Nr. TSP-318-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KULTŪRINIO, ISTORINIO IR GAMTINIO PAVELDO INTEGRACIJA PER TURIZMO PLĖTRĄ ŠIAULIŲ IR JELGAVOS MIESTUOSE“ (Nr. TSP-319-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „EDUKACINIŲ APLINKŲ ŠIAULIŲ 1-OJOJE MUZIKOS MOKYKLOJE IR ŠIAULIŲ DAINAVIMO MOKYKLOJE „DAGILĖLIS“ MODERNIZAVIMAS“ (Nr. TSP-320-(1.15)) Ija Jencienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ ŠIAULIŲ JĖZUITŲ MOKYKLA (Nr. TSP-321-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-322-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-323-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“ AKCIJŲ IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO (Nr. TSP-324-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. TSP-325-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
48 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-326-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL BUTŲ PIRKIMO (Nr. TSP-334-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI (Nr. TSP-335-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-327-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-328-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-329-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ (Nr. TSP-330-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL PATALPŲ AUŠROS Al. 31, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (Nr. TSP-331-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARCHITEKTŲ G. 1, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-332-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS UŽ STATYBOS LEIDIMO IŠDAVIMĄ SUMAŽINIMO (Nr. TSP-333-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TEISMINĖS MEDIACIJOS PROCESE (Nr. TSP-337-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
59 SPRENDIMO PROJEKTAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEPLANUOTOMS KULTŪROS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PARVIRTINIMO PAKEITIMO (Nr. TSP-339-(1.15)) Justinas Sartauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
60 Kiti klausimai 5814_KITI-1-G-3390 5815_LRV teikimas del socialines politines reklamos 5816_LRV teikimas del neformaliojo suaugusiuju svietimo

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
61 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „GYVENTOJŲ KORTELĖS INTEGRAVIMAS Į TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VALDYMĄ JELGAVOS IR ŠIAULIŲ SAVIVALDYBĖSE“ (Nr. TSP-340-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.