Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.2
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2014-02-27
Posėdžio data 2014-02-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO (Nr. TSP-34-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-354-(1.15)) Regina Janušauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO IR PARDAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-64-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS GYVENAMOSIOS PATALPOS SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO IR KITŲ STATINIŲ DALIMIS PARDAVIMO (Nr. TSP-65-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VASARIO 16-OSIOS G. 62, ŠIAULIUOSE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO (Nr. TSP-37-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 213, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. TSP-36-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL TEISĖS Į SOCIALINIO BŪSTO DAINŲ G. 84-47 NUOMĄ NUSTATYMO (Nr. TSP-38-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TEISĖS Į SOCIALINIO BŪSTO DVARO G. 64-48 NUOMĄ NUSTATYMO (Nr. TSP-39-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL TEISĖS Į SOCIALINIO BŪSTO RADVILIŠKIO G. 96-30 NUOMĄ NUSTATYMO (Nr. TSP-40-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-41-(1.15))

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL AUTOMOBILIŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE (Nr. TSP-42-(1.15)) Gytis Skurkis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŽEMĖS SKLYPO V. BIELSKIO G. 36, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-43-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŽEMĖS SKLYPO GEGUŽIŲ G. 41A, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-44-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAPRŪDŽIO G. 2, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-45-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŽEMĖS SKLYPO SERBENTŲ G. 226, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-46-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STATYBININKŲ G. 21A IR 21B, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-47-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 3, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-48-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ZOKNIŲ GYVENAMOJO RAJONO ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-49-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2011 IR 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. TSP-50-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-51-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-52-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014–2015 MOKSLO METAIS (Nr. TSP-53-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-54-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-55-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-56-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-57-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-283 "DĖL PASTATO MODERNIZAVIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS" (Nr. TSP-58-(1.15)) Violeta Damskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-59-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. TSP-60-(1.15)) Viktorija Palčiauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-30-(1.15)) Romaldas Šemeta
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-62-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ IR MIKROAUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-32-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE, KONTROLIUOJAMOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE IR ĮSTAIGOSE PAKEITIMO (Nr. TSP-67-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-353 IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 20013 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-37 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-68-(1.15)) Auksė Tutkutė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL DARBO GRUPĖS ŠIAULIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS GALIMYBĖMS IR PRIORITETAMS NUSTATYTI SUDARYMO (Nr. TSP-66-(1.15)) Aurimas Nausėda
Įtrauktas į darbotvarkę
36 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI VANDENS IR SNIEGO ATRAKCIONŲ (TALKŠOS EŽERO PIETINĖJE DALYJE) PROJEKTĄ (Nr. TSP-69-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL NARIO Į TARPTAUTINIO KONKURSO ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI BEI STATUTUI PARENGTI IR STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI KOMISIJĄ SKYRIMO (Nr. TSP-70-(1.15)) Aistė Žalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIMS (Nr. TSP-71-(1.15)) Dovilė Žukauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.